Klarare förståelse av mänsklig aktivitet till havs med hjälp av AI och satellitbilder

satellitbilder-hav-mansklig-aktivitet

Forskare har utfört med hjälp av satellitbilder och AI för att skapa en tydligare karta över mänsklig aktivitet till havs. Forskarna har upptäckt att upp till 75% av världens industriella fiskefartyg inte är spårade offentligt, vilket avslöjar en stor mängd industriell aktivitet som tidigare flugit under radarn.

Det inkluderar allt från misstänkta fiskeriverksamheter till en explosion av utveckling av havsbaserad energi, vilket har betydande konsekvenser för globala bevarandeinsatser och kräver en mer exakt bild av var människor utnyttjar havets resurser.

Som ett resultat av denna forskning har viktiga insikter framkommit om behovet av att exakt kartlägga mänsklig aktivitet till havs för att uppnå globala miljömål. Med denna klarare förståelse kan beslutsfattare bättre skydda världens hav och fiskbestånd, vilket är avgörande för att bevara den globala biologiska mångfalden.

Denna forskning visar tydligt hur AI och satellitbilder öppnar nya möjligheter att övervaka och förstå mänsklig aktivitet till havs på ett sätt som tidigare var omöjligt. Detta är ett viktigt steg för att uppnå hållbar förvaltning av våra hav och resurser, och det betonar betydelsen av att fortsätta utveckla och använda denna teknik för att skydda vår planets marina miljö.

https://www.nature.com/articles/s41586-023-06825-8

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *