Hur Microsoft hittade ett potentiellt nytt batterimaterial med hjälp av AI

Forskare testar materialet nu.

Det är mycket spännande att se hur Microsoft har använt artificiell intelligens (AI) och storskalig molnberäkning för att upptäcka ett potentiellt nytt batterimaterial.

Genom ett samarbete med Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) har de faktiskt hittat ett lovande nytt materiale som har potential att minska användningen av litium i batterier med hela 70%. Detta är en viktig utveckling med tanke på den ökande efterfrågan på batterier för elektriska fordon och förnybar energi.

Det nya materialet är en typ av fast elektrolyt som kan leda till att batterier blir mindre benägna att explodera och samtidigt kräver mindre litium än dagens litium-jonbatterier. Dessutom innehåller materialet en kombination av litium och natrium, vilket är en rikligt förekommande element och huvudkomponenten i salt. Detta kan vara en avgörande framsteg för att skapa säkrare och mer miljövänliga batterier för framtiden.

Genom att använda generativ AI kunde forskarna sålla ut miljontals olika materialkandidater på bara 80 timmar, vilket annars skulle ha tagit upp till 20 år med konventionella metoder 56. Detta visar på potentialen hos AI för att påskynda vetenskapliga upptäckter och öppna nya vägar för att utforska materialvetenskapen.

msn.com

https://arxiv.org/abs/2401.04070

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *