Hur AI-verktyg för ambulanspersonal kan rädda fler liv

Enligt en ny studie från Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan i Borås visar att AI-verktyg kan vara till stor hjälp för ambulanspersonal, särskilt när det gäller att bedöma allvarligt skadade patienter och fatta snabba, komplexa beslut.

Väsentlig forskning

Studien bygger på data om vuxna personer som behandlats av ambulanssjukvården mellan 2013 och 2020, totalt 47 357 händelser. Genom att analysera variabler som skadetyp, blodtryck, andningsfrekvens, ålder och kön har forskarna kunnat utveckla fem olika matematiska modeller som ökar noggrannheten i bedömningen av patientens tillstånd.

Potentiella fördelar

Resultaten visar att om ambulanspersonal kan få beslutsstöd av AI-verktyg kan fler liv potentiellt räddas. Genom att använda AI-teknik kan personalen hoppas få stöd för att fatta mer objektiva beslut, vilket kan leda till att allvarligt skadade transporteras direkt till universitetssjukhus där de har större chans till överlevnad.

Framtida möjligheter

Även om det dröjer innan AI-verktygen kan införas i praktiken, visar denna forskning en lovande framtid för användningen av AI som stöd för ambulanssjukvården. Det finns dock behov av ytterligare studier och utveckling av tekniken för att säkerställa dess effektivitet och användbarhet i unika behandlingssituationer.

Att fortsätta att utforska och utveckla denna teknik kan resultera i betydande förbättringar av prehospital vård och ökad möjlighet att rädda liv.

chalmers.se

cision.com

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *