Hugging Face gör det enklare att skapa sina anpassade chattbotar

Hugging Face har gjort det enklare för användare att skapa sina egna anpassade chattbotar. Företagets tekniska ledare Philipp Schmid meddelade nyligen att användare nu kan skapa anpassade chattbotar med bara några få klick genom att använda Hugging Chat Assistant. Dessa chattbotar blir sedan allmänt tillgängliga för andra att använda.

uggingAssist kan hjälpa dig med att ge vägledning kring bibliotek som Transformers och Datasets inom HuggingFace-ekosystemet. Den erbjuder också skräddarsydd kodgenerering och stöd för olika färdighetsnivåer.

En stor fördel med Hugging Chat Assistants är att verktyget är gratis att använda, vilket skiljer sig från OpenAI:s modeller som kräver betald prenumeration. Plattformen tillåter användaren att skapa personliga AI-chattbotar utan kostnad, och till skillnad från OpenAI:s GPTs, erbjuder Hugging Chat en öppen källkodsmodell för sitt skapande, där användare kan välja bland olika öppen källkods LLMS (Large Language Models) som Llama2 eller Mixtral för att driva sin AI-chattbot.

Hugging Face har också skapat en central plats där användares anpassade Hugging Chat Assistants kan delas och upptäckas av andra. Detta kan påminna om OpenAI:s GPT Store men med den markanta skillnaden att allt är baserat på öppen källkod.