Hemliga samtal mellan amerikanska företag och kinesiska experter om AI-säkerhet

Sammanhanget för de hemliga samtalen: Det har skett en betydande utveckling inom AI-området, med amerikanska företag som OpenAI, Anthropic och Cohere som ägnar sig åt hemlig diplomati med kinesiska AI-experter. Dessa samtal ägde rum i Genève och syftade till att ta itu med farhågor om den potentiella spridningen av felaktig information och hot mot den sociala sammanhållningen som kraftfull AI-teknik utgör.

Gemensamma angelägenheter och mål: Diskussionerna gjorde det möjligt för båda sidor att undersöka riskerna med ny teknik och uppmuntra investeringar i forskning om AI-säkerhet. Det slutliga målet var att hitta en vetenskaplig väg framåt för en säker utveckling av mer sofistikerad AI-teknik, med erkännandet att internationella standarder kring AI-säkerhet och anpassning är avgörande.

Samarbete mitt i konkurrensen: Dessa samtal belyser ett sällsynt exempel på samarbete mellan USA och Kina inom området för spjutspetsteknik, med tanke på den pågående konkurrensen om AI- och kvantdatoröverlägsenhet.

Potentiella effekter och framtidsplaner: Framgången med samtalen har lett till planer för framtida diskussioner som kommer att fokusera på vetenskapliga och tekniska förslag för att anpassa AI-system till rättsliga koder, samhällsnormer och värderingar. Denna samarbetsstrategi kan bana väg för globala standarder kring AI-modellernas säkerhet.

Denna information belyser de ledande AI-företagens gemensamma ansträngningar för att ta itu med de etiska och säkerhetsmässiga konsekvenserna av AI. Effekterna av dessa diskussioner sträcker sig över nationsgränserna och betonar behovet av internationella standarder och samarbete för att navigera i det outforskade territoriet för avancerad artificiell intelligens.

https://www.ft.com/content/f87b693f-9ba3-4929-8b95-a296b0278021

https://www.firstpost.com/tech/us-based-ai-companies-like-openai-anthropic-have-been-secretly-engaging-chinese-experts-over-ai-safety-13605302.html

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *