Harriet, AI-assistenten som förvandlar HR-team

Harriet rengör företagets dokumentation och tar bort distraherande mikroförfrågningar från överansträngda People-team.

Harriet är en AI-drivande verktyg som är integrerad med HR-system och är tillgänglig via Slack. Den kan ge omedelbar och korrekt information till alla för att avlasta HR-ledare och låta dem fokusera på det mänskliga i sitt arbete.

Denna innovativa AI-assistent är drivet av Large Language Models (LLM) och innehåller flera interagerande och korskontrollerande AI för att säkerställa integritet, sanning och noggrannhet av informationen.

Grundarna av Harriet, Cecily Motley och David Buxton, har lyckats skapa en lösning som adresserar den växande efterfrågan på snabb och tillförlitlig åtkomst till HR-tjänster för varje anställd. Genom att frigöra HR-team från administrativa uppgifter möjliggör Harriet en fokuserad koncentration på mer strategiska och värdefulla HR-initiativ kring företagskultur, kompensation och utbildning.

https://hrharriet.com

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *