Groq AI-modell blir viral och konkurrerar med ChatGPT och utmanar Elon Musks Grok

Groqs AI-modell har fått stor uppmärksamhet nyligen och blivit viral på grund av dess förmåga att leverera bearbetningshastigheter som överträffar den populära AI-modellen ChatGPT och utmanar Elon Musks Grok. Groq har skapat specialanpassad hårdvara för att köra AI-språkmodeller och finns på ett uppdrag att leverera snabbare AI hela 75 gånger snabbare än vad en genomsnittlig människa kan skriva.

Groq Inc har gjort avtryck på sociala medier, speciellt Twitter, där de har annonserat om sin teknologi och dess fördelar. Enligt ett nyligt uttalande på Twitter har Groq Inc annonserat att deras AI-modell har blivit viral och de menar att de kan leverera AI-snabbhet 75 gånger snabbare än genomsnittlig skrivhastighet för människor 9. Dessutom påstår de att deras processorer kan hantera Large Language Models (LLMs) med nästan ögonblicklig svarstid, vilket skulle markera ett betydande framsteg inom området för generativ AI 14 19.

Hur fungerar Groq

Till skillnad från andra AI-verktyg som vanligtvis använder grafikprocessorer (GPUs), har Groq utvecklat vad de kallar språkprocessenhet (Language Processing Unit, LPU) som är designade för att arbeta med stora språkmodeller (LLMs). Dessa LPUs är särskilt konstruerade för att hantera sekvenser av data, vilket gör dem mer effektiva än GPUs när det gäller att hantera LLMs. Tack vare detta påstår företaget att dess användare redan använder dess motor och API för att köra LLMs upp till 10 gånger snabbare än GPU-baserade alternativ.

Groqs LPU har en enskild kärna baserad på Tensor-Streaming Processor (TSP)-arkitektur vilket möjliggör en massiv samtidighet med 80 TB/s bandbredd och har 230 MB kapacitet för lokalt SRAM. I prestandatester har Groq LPU visat sig kunna hantera Mixtrals 8x7B-modell vid 480 token per sekund och är bland de ledande inom industrin gällande inferenshastighet.

Du kan även testa Grog via poe plattformen. https://poe.com/Mixtral-8x7b-Groq

Fördelar med att använda Groq

Användare av Groq kan dra nytta av flera fördelar jämfört med andra AI-modeller:

  • Hastighet: LPUn kan generera imponerande 500 tokens per sekund, vilket är mycket snabbare än andra AI-modeller som ChatGPT-3.5, som kan generera runt 40 tokens per sekund.
  • Effektivitet: Eftersom Groq använder egna chips är de mer effektiva än traditionella AI-modeller, vilket kan spara tid och pengar för användaren.
  • Noggrannhet: Stor noggrannhet i informationen som tillhandahålls, vilket gör att användaren kan lita på svaren.
  • Mångsidighet: Kan användas för många olika typer av uppgifter, vilket gör det till ett värdefullt verktyg för olika företag och individer.

Det är även värt att notera att Groq använder öppen källkodsmodeller men tränar dem inte själva. De arbetar på anpassade modeller men fokuserar för närvarande på att bygga ut sitt utbud av öppna källkodsmodeller.

https://groq.com

https://poe.com/Mixtral-8x7b-Groq