Googles lanserar videogenererade AI-verktyg Veo

Google Veo AI-video
  • 🤖 Googles lanserar videogenererade AI-verktyg Veo Google har lanserat ett nytt AI-verktyg som heter Veo, som kan generera videor från text. Veo använder en teknik som kallas ”text-to-video” för att skapa videor som matchar den text som användaren skriver in.
  • 🎬 Veos funktioner Veo kan skapa videor i olika stilar, inklusive animationer, live-action och dokumentärer. Verktyget kan också skapa videor på olika språk.
  • Under de kommande veckorna kommer några av dessa funktioner att bli tillgängliga för utvalda skapare genom VideoFX, ett nytt experimentellt verktyg på labs.google. Du kan gå med i väntelistan nu. I framtiden kommer vi också att introducera några av Veos funktioner till YouTube Shorts och andra produkter. Är inte tillgängligt i Sverige

Google visade upp sitt mest kapabla videogeneratorverktyg hittills kallat Veo vid Google I/O konferensen. Detta verktyg kan generera högkvalitativa 1080p-videor i en mängd olika kinematiska och visuella stilar som kan vara längre än en minut. Veo är utrustad med avancerad förståelse för naturligt språk och visuell semantik, vilket gör att den noggrant tolkar textprompts och kombinerar denna information med relevanta visuella referenser för att skapa koherenta scener. Verktyget erbjuder också oöverträffad kreativ kontroll genom att förstå kameraeffekter som tidsfördröjningar eller luftbilder över landskap.

För att säkerställa ansvarsfull användning av teknologin som Veo, använder Google ett verktyg kallat SynthID för att vattenmärka och identifiera AI-genererat innehåll. Dessutom passerar alla videor genom säkerhetsfilter och memoriseringskontroller för att minimera risker relaterade till sekretess, upphovsrätt och partiskhet.

Hur skiljer sig Googles Veo från OpenAI’s Sora när det gäller video generering?

Google’s newly launched Veo stands out from OpenAI’s Sora in several ways when it comes to video generation. Veo by Google is positioned as a robust alternative to Sora, boasting advanced capabilities and features. Some key differentiators include:

1. Tone and Style: Veo has the ability to capture tone, simulate real physics, and understand filmmaking terms like ”timelapse”. This suggests that Veo offers a more nuanced and detailed approach to video creation, potentially leading to more realistic and engaging results.

2. Resolution and Length: Veo can generate 1080p videos that are over 1 minute in length, showcasing its proficiency in producing high-quality, longer videos 20.

3. Technical Capabilities: Veo is touted as Google’s most advanced text-to-video generator, highlighting its technological prowess in this domain. Its capabilities extend to generating videos in a variety of styles, making it a versatile tool for content creators.

4. Competitive Landscape: With Google aiming to compete with OpenAI’s Sora, Veo presents itself as a strong contender in the field of AI-driven video generation. The ongoing rivalry between these two tech giants emphasizes the rapid advancements being made in this space.

Text prompt för ett videoklipp

Google har nyligen lanserat ett AI-verktyg som heter Veo för att skapa genererade videor. Enligt källor har Google även presenterat andra AI-verktyg som Imagen 3 och ett musikverktyg vid namn Music AI Sandbox vid evenemanget Google I/O 2024 1. Veo har förmågan att skapa högkvalitativa videor med en upplösning på 1080p och kan generera innehåll utifrån textattribut. Detta verktyg marknadsförs som konkurrenskraftigt med OpenAI’s Sora och sägs vara kapabelt att skapa olika visuella och filmiska stilar. För att visa möjligheterna med Veo har Google anlitat ett team av programutvecklare och filmkreatörer, inklusive Donald Glover, för att skapa inspirerande videor.

Sammanfattningsvis verkar Googles Veo erbjuda en blandning av banbrytande teknik, kreativ flexibilitet och konkurrenskraftiga funktioner som skiljer den från OpenAIs Sora inom videoproduktion. Denna distinktion understryker innovationen och framstegen inom landskapet för AI-drivna videokreationer.

deepmind.google/technologies/veo

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *