Google satsar på öppen källkod med ny AI-modell Gemma

Google Gemma
Google öppen källkod AI-modell Gemma

Google har nyligen introducerat en ny familj av AI-språkmodeller vid namn Gemma vilka är fria och öppna modeller byggda på teknologi liknande de mer kraftfulla men slutna Gemini-modellerna. Gemma-modellerna kan köras lokalt på en dator och är utvecklade av Google DeepMind och andra Google AI-team. Namnet ”Gemma” härstammar från latinet och betyder ”ädelsten”.

Gemma finns i två storlekar: Gemma 2B och Gemma 7B, och varje storlek finns både i förtränade och instruktionstunade varianter. Parametrarna i en AI-modell är värden i ett neuralt nätverk som bestämmer AI-modellens beteende, och vikterna är en delmängd av dessa parametrar som lagras i en fil.

Google hävdar att Gemma modellen presterar bättre än Metas Llama 2 på flera benchmarktester, inklusive matematik, Python kodgenerering, allmän kunskap och sunt förnuft resonemangsuppgifter.

Förutom modellvikterna släpper Google också ett verktygskit för ansvarsfull generering av AI, som Google hoppas kommer att erbjuda vägledning och verktyg för utveckling av det som företaget kallar ”säkra och ansvarsfulla” AI-applikationer.

Gemma-modellerna kan köras på en rad olika plattformar, från bärbara och stationära datorer till Google Cloud, med optimering för bästa prestanda på NVIDIA GPU:er och Google Cloud TPU:er. Modellerna är kompatibla med större ramverk inklusive JAX, PyTorch och TensorFlow via ursprungliga Keras 3.0. Google erbjuder också förkonfigurerade Colab och Kaggle anteckningsböcker, samt integration med populära verktyg som Hugging Face, MaxText, NVIDIA NeMo och TensorRT-LLM.

  • Google lanserade Gemma, en ny svit av AI-språkmodeller med öppen källkod, i samarbete med DeepMind och andra AI-team.
  • Gemma-modellerna är skalade till 2 miljarder och 7 miljarder parametrar, i syfte att överträffa prestandan hos Metas Llama 2-modeller.
  • Modellerna är designade för att fungera på individuella datorer, vilket möjliggör åtkomst via plattformar som Kaggle och Hugging Face.
  • Google introducerade ett ”Responsible Generative AI Toolkit” tillsammans med Gemma för att säkerställa en säker och etisk utveckling av AI-teknik.
  • Initiativet syftar till att locka fler utvecklare till Googles molntjänst Vertex AI och positionerar Google i direkt konkurrens med Metas AI-insatser med öppen källkod.

Google har som mål att genom Gemma demokratisera tillgången till toppmodern artificiell intelligens som är tränad för att vara säker och ansvarsfull direkt från början, med ett verktygskit som ytterligare optimerar den för säkerhet.

Du kan börja använda Gemma redan idag genom kostnadsfri tillgång på Kaggle och en gratisnivå för Colab-anteckningsböcker. För användare som är nya på Google Cloud erbjuds också krediter till ett värde av $300. Forskare kan även ansöka om Google Cloud-krediter på upp till $500 000 för att påskynda sina projekt.

https://ai.google.dev/gemma

blog.google – gemma-open-models

Keras iimplementering av Gemma model: https://www.kaggle.com/models/keras/gemma

Teknisk rapport om Gemma : gemma-report.pdf