Google Magika AI är ett öppen källkod-verktyg för att identifiera skadlig programvara

Google släppt källkoden för deras AI-baserade verktyg Magika, som används för att identifiera olika typer av filer, som en del av deras AI Cyber Defense Initiative. Magika tillämpar en djupinlärningsmodell för att snabbt och effektivt identifiera filtyper, vilket är av stor vikt för att förbättra nätverkssäkerheten och för att korrekt kunna identifiera och hantera potentiellt skadliga filer.

Magika använder en optimerad djupinlärningsmodell för att snabbt och exakt kunna identifiera binära och textbaserade filtyper, även med hjälp av en CPU. Magika används internt av Google för att förbättra användarnas säkerhet genom att skicka filer till rätt säkerhets och innehållsskanners. Genom att öppen källkoda Magika hoppas Google kunna hjälpa andra program att förbättra sin filidentifieringsnoggrannhet och erbjuda forskare en pålitlig metod för att identifiera filtyper i stor skala.

Magika kan identifiera filtyper med hög precision, speciellt de som traditionellt är svåra att känna igen men som kan vara problematiska, såsom VBA (Visual Basic for Applications), JavaScript och Powershell. Dessa filtyper är ofta involverade i säkerhetsrelaterade incidenter och kan innehålla skadlig kod. Magikas förmåga att exakt identifiera dessa filtyper snabbt bidrar till att förbättra cybersäkerheten genom att tillåta rätt hantering och skanning av potentiellt skadligt innehåll.

Reflektioner kring AI och cybersäkerhet diskuteras också aktivt av Google där de uttrycker hur viktigt det är med en balanserad reglering kring användning av AI för att inte skapa en framtid där angripare kan innovera medan försvarare är begränsade av styrande AI-regelver.

Nyligen lanserade Google AI Cyber Defense Initiative för att stärka digital säkerhet genom att använda AI för att vända förhållandet mellan angripare och försvarare. Genom att investera i säkra AI-system, ge försvarare verktyg och utbildning, samt främja samarbete och forskning inom AI-säkerhet, hoppas Google kunna bidra till att skapa en säker och pålitlig digital värld.

Öppen Källkod och Tillgänglighet

Efter att ha öppnat källkoden är Magikas kod och modell tillgängliga på GitHub under Apache2-licens. Verktyget kan enkelt installeras antingen som ett fristående kommandoradsverktyg eller som ett Python-bibliotek via pyPi pakethanteraren genom att använda det vanliga kommandot pip install magika. En webbdemo finns också tillgänglig idag för de som vill prova på Magikas funktioner

För mer information och insikter kring Googles Magika och AI Cyber Defense Initiative kan du utforska de tillhandahållna källorna: