Google lanserar AI Opportunity Initiative for Europe

google

Google lanserar AI Opportunity Initiative for Europe för att hjälpa till att erbjuda träning och färdigheter för att stödja människor och länder att dra nytta av AI. Initiativet inkluderar AI-utbildning och färdigheter för sårbara samhällsgrupper, stöd för startups som använder AI för att lösa samhällets utmaningar och utökad AI-utbildning för alla.

Vilka är målen med AI Opportunity Initiative for Europe?

Målen med Google’s AI Opportunity Initiative for Europe är att:

Tillhandahålla AI-utbildning och färdigheter: Initiativet syftar till att erbjuda utbildning och utveckla färdigheter inom AI för människor över hela Europa, med särskilt fokus på sårbara och underbetjänade samhällen.

Stödja arbetskraften: Genom att dedikera 10 miljoner euro för att utrusta arbetstagare med de färdigheter som behövs för att undvika att hamna efter i den snabbt föränderliga arbetsmarknaden.

Främja jämlikhet och inkludering: AI Opportunity Initiative siktar på att säkerställa att fördelarna med AI inte förvärrar befintliga ojämlikheter, särskilt när det gäller ekonomisk säkerhet och anställning.

Stödja startups: Genom en ny serie av Google for Startups Growth Academies i Europa, Mellanöstern och Afrika, för att stödja startups som använder AI för att lösa samhällets stora utmaningar inom hälsa, utbildning och cybersäkerhet.

Utvidga AI-utbildning till fler språk: Att göra grundläggande AI-kurser tillgängliga på 18 olika språk för att göra kunskap om och färdigheter i AI mer tillgängliga för alla.

Lägga till resurser i Google Career Certificates programmet: För att hjälpa elever att upptäcka hur yrkesverksamma inom deras områden använder AI och få praktisk erfarenhet av att tillämpa AI i arbetsrelaterade scenarier.

Stärka Europas arbetskraft och ekonomi: Att hjälpa Europa att leda vägen i att använda AI för att skapa en stark och rättvis ekonomi med mer produktiva industrier, meningsfullt arbete och många nya typer av jobb.

Bygga AI ansvarsfullt och tillgängligt: Att se till att AI-tekniken utvecklas på ett ansvarsfullt sätt så att den är tillgänglig och gynnar alla, och arbeta tillsammans med EU-regeringar, civilsamhället, akademiker och företag för att hitta rätt väg framåt.

https://blog.google/around-the-globe/google-europe/google-ai-opportunity-initiative-europe