Google lanserar AI-modellen Gemini som överträffar GPT-4

Gemini Ultra överträffar tidigare state-of-the-art-modeller på multimodala benchmarktester genom att uppnå state-of-the-art-resultat på 30 av de 32 akademiska benchmarktesterna som används inom storskalig språkmodellsforskning och utveckling. Modellen överträffar även människors prestationer på Massive Multitask Language Understanding (MMLU) och Multimodal Multitask Understanding (MMMU) benchmarktester. Gemini Ultra har avancerade multimodala förmågor och kan resonera om olika typer av information, vilket ger den en fördel i att förstå och svara på komplexa frågor.

https://blog.google/technology/ai/google-gemini-ai/

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *