Google DeepMind och University of British Columbia visar upp Genie modell som kan skapa virtuella världar från olika prompt

Google DeepMind i samarbete med University of British Columbia har nyligen introducerat Genie en banbrytande modell inom generativ AI. Genie är en generativ modell som är designad för att skapa dynamiska och interaktiva virtuella miljöer baserade på användarnas uppmaningar. Dessa uppmaningar kan vara i form av text, syntetiska bilder, handritade skisser eller verkliga fotografier.

Hur fungerar Genie?

Genie utnyttjar oövervakat lärande från internetvideor för att undvika behovet av tidskrävande och arbetsintensiva datamärkningar. Modellens teknologi är en kombination av ett spatiotemporal videokennare, en autoregressiv dynamisk modell och en latent åtgärdsmodell. Dessa komponenter samarbetar för att generera interaktiva miljöer där användare kan utföra åtgärder på en ram-till-ram-basis, utan att ha träffat några grundläggande handlingsetiketter.

Genie kan skapa virtuella världar från olika prompt

Potentialen hos Genie sträcker sig bortom enbart nöje och spel. Modellens förmåga att skapa varierande och interaktiva virtuella världar öppnar upp för nya möjligheter inom utbildning, simulering och kreativt skapande. Användarna kan från en enkel prompt få en helt anpassad virtuell miljö att utforska, manipulera eller använda som en del i ett större berättande eller lärande syfte.

Vidare är Genie ett exempel på hur generativ AI kan utvecklas för att skapa mer engagerande och interaktiva upplevelser. Modellen har tränats på ett omfattande material av spelvideor från internet men visar att dess tillämpningar kan sträcka sig långt bortom speldesign.

Genie representerar en spännande utveckling inom generativ AI, med förmågan att öppna upp helt nya världar av kreativitet och interaktion. Det återstår att se hur den här tekniken kommer att vidareutvecklas och implementeras i framtiden, men de inledande framstegen visar en lovande riktning.

Genom att omvandla enkla uppmaningar till komplexa och dynamiska världar, pekar Genie mot en framtid där gränserna mellan verkligheten och den digitala skapelsen blir alltmer suddiga. För användare innebär detta en enastående möjlighet att inte bara uppleva virtuella världar skapade av andra utan att skapa sina egna världar med nästan obegränsad kreativ frihet.

google.com – genie

deepmind.google