Google Deepmind introducerar AlphaGeometry, ett AI-system som löser komplexa geometriproblem

Deepmind AlphaGeometry

Google Deepminds nyaste tillskott på AI-fronten är AlphaGeometry, ett innovativt system som har förmågan att lösa avancerade geometriproblem på en nivå som liknar den hos guldmedaljörer på den Internationella Matematikolympiaden (IMO). Detta är en betydande bedrift som markerar ett stort kliv framåt i utvecklingen av AI-teknologin, särskilt när det kommer till resonemang och förståelse av matematik

Systemets kapacitet

AlphaGeometry har visat förmågan att kunna lösa 25 av de 30 problem som ingår i IMO-testet inom den avsatta tidsramen på 4,5 timmar. Detta resultat speglar nästan den genomsnittliga kapaciteten hos människor som har vunnit guld i samma tävling. Forskningsteamet bakom AlphaGeometry har publicerat en detaljerad artikel i tidskriften Nature som beskriver metoden och systemets prestanda.

Neurosymboliskt angreppssätt

AlphaGeometry utgör en ”neurosymbolisk” metod som kombinerar en neural språkmodell tillsammans med en symbolisk deduktionsmotor. Dessa två komponenter arbetar hand i hand för att förstå och hitta bevis för komplexa geometriska teorem. Där den neurala språkmodellen snabbt kan föreslå potentiellt användbara konstruktioner, handlar den symboliska deduktionsmotorn om att noggrant evaluera och resonera sig fram till lösningar.

Global potential och tillgänglighet

DeepMind tror att system liknande AlphaGeometry i framtiden kan bidra till att påskynda vetenskaplig forskning inom matematik, vetenskap och andra fält. Med tanke på detta har de gjort källkoden och modellen för AlphaGeometry tillgänglig som öppen källkod på plattformen GitHub, vilket tillåter forskare och utvecklare världen över att nyttja och vidareutveckla systemet.

https://deepmind.google/discover/blog/alphageometry-an-olympiad-level-ai-system-for-geometry/

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *