Google Cloud lanserar nya generativa AI-verktyg för återförsäljare

Sviten av nya produkter inkluderar en generativ AI-driven chatbot som återförsäljare kan integrera i sina webbplatser och mobilappar.

Det senaste från Google Cloud är lanseringen av flera nya generativa AI-verktyg för återförsäljare, vilket syftar till att förbättra kundupplevelsen och effektivisera retailverksamheten.

Ett av de mest intressanta verktygen är Conversational Commerce Solution, som möjliggör integration av GenAI-drivna agenter på återförsäljarnas webbplatser och appar. Dessa virtuella agenter kan föra samtal med kunder på ett naturligt sätt och erbjuda skräddarsydda produktrekommendationer baserat på kundernas preferenser.

Utöver det har Google Cloud också lanserat ett Catalog and Content Enrichment toolset, som använder GenAI-modeller för att automatiskt generera produktbeskrivningar, metadata och kategoriseringar från så lite som en enda produktbild. Detta verktygset underlättar även generering av nya produktbilder från befintliga, samt användning av produktbeskrivningar som grund för AI-genererade produktbilder.

För att förbättra kvaliteten på produkt sökningar har Google Cloud introducerat en Large Language Model-funktion, vilken för närvarande är tillgänglig för utvalda butiker med generell tillgänglighet senare i år. Dessutom får även fysiska butiker nya AI-förmågor genom Google Distributed Cloud Edge, en hårdvaru- och mjukvarulösning som är utformad för att passa in i butiker och driva GenAI-applikationer.

techcrunch

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *