Facebook är fyllt med AI-genererat skräp som lurar äldre

Meta ai imagine emu

Facebook är faktiskt fyllt med AI-genererat skräp som lurar äldre användare vilket har lett till oro och bekymmer över hur dessa falska innehåll kan påverka äldre generationer. Enligt en undersökning från MITRE-Harris Poll 2023 är äldre generationer särskilt Baby Boomers och Gen X, mer benägna att bekymra sig över konsekvenserna av deepfakes och mer benägna att kräva reglering av AI-teknologi. Dessa grupper har också visat sig mer benägna att känna igen falska rubriker och berättelser jämfört med yngre generationer, vilket kan bero på att de konsumerar mer nyheter och har ackumulerat mycket kunskap om specifika ämnen under sina liv.

  • Facebook är fyllt med AI-genererat skräp Facebook är en av de största plattformarna för sociala medier i världen, med över 2 miljarder aktiva användare. Plattformen har dock kritiserats för att vara full av AI-genererat skräp, även känt som ”botinnehåll”.
  • 🚫 Botinnehåll på Facebook Botinnehåll är vanligtvis automatiskt genererat och kan inkludera falska nyheter, spam och bedrägerier. Det kan vara svårt att upptäcka eftersom det ofta efterliknar legitimt innehåll. källa
  • 🛡️ Facebooks insatser mot botinnehåll Facebook har vidtagit åtgärder för att bekämpa botinnehåll på sin plattform. Företaget använder maskininlärning för att identifiera och ta bort falska konton och innehåll. Facebook samarbetar också med tredjepartsfaktakontrollanter för att flagga falska nyheter.
Tools Meta-AI

Tekniska företag tenderar att överse AI-genererade innehåll när de testar sina produkter internt, vilket kan leda till att äldre användare blir mer benägna att tro på dessa innehåll. En studie från AARP och NORC 2023 visade att endast 17 procent av deltagarna i en undersökning om amerikanska vuxna över 50 år hade läst eller hört ”mycket” om AI. Dessa resultat tyder på att äldre generationer kan vara mer benägna att tro på AI-genererade bilder eftersom de inte är lika bekanta med teknologin.

För att hjälpa äldre människor att identifiera falska bilder rekommenderas det att sprida medvetenhet om generativa AI och de risker det kan skapa online. Detta inkluderar att utbilda dem om tecken på falska bilder, såsom överdrivet glatta textureringar, konstiga tänder eller perfekt upprepande mönster i bakgrunden. Det är också viktigt att klargöra vad vi vet om sociala mediealgoritmer och hur de riktar sig mot äldre människor.

AI-genererade innehåll har också ökat i popularitet på Facebook vilket har lett till att äldre användare ofta kommenterar och gillar dessa innehåll. Detta har lett till att Facebook’s algoritm verkar rikta sig mer mot att visa konstiga AI-bilder i användarnas flöden för att sälja produkter och bygga upp följarskaror.

One comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *