Ett AI-verktyg som kan hjälpa till att förutse virala varianter – Harvard Medical School

Enligt Harvard Medical School har forskare utvecklat en ny AI-driven modell vid namn EVEscape, som syftar till att förutsäga hur ett virus kan utvecklas för att undkomma immunförsvaret.

EVEscape kombinerar en evolutionär modell av viralsekvenser med detaljerad biologisk och strukturell information om viruset, vilket gör att den kan förutspå potentiella varianter. Studier har visat att om EVEscape hade använts i början av COVID-19-pandemin, skulle den ha korrekt förutspått SARS-CoV-2-mutationer och varianter.

Denna nya AI-teknik har potential att förbättra förberedelserna för att hantera framtida pandemier och kan vara avgörande för att öka förståelsen av viral evolution och förbättra globala insatser för skydd och beredskap mot infektionssjukdomar.

https://hms.harvard.edu/news/ai-tool-can-help-forecast-viral-outbreaks

https://evescape.org

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *