En undersökningen visar att nästan hälften av alla chefer strävar efter att ersätta arbetare med AI

AI jobb undersokning- Beautiful.ai

Enligt en undersökning gjort av Beautiful.ai visar nästan hälften av alla chefer att de strävar efter att ersätta arbetare med AI och det finns en betydande oro för att detta kan leda till att sänka lönerna. Undersökningen visar att 41% av cheferna hoppas att de kan ersätta anställda med billigare AI-verktyg under 2024.


Beautiful.ai är en generativ AI-presentation mjukvara som gör det enkelt att skapa vackra och imponerande presentationer på arbetsplatsen. Med smarta mallar och automatisk formatering av slides, kan användare skapa professionella presentationer snabbt och enkelt.

Dessutom 48% av cheferna anser att deras företag skulle dra nytta av att kunna ersätta en stor del av anställda med AI-verktyg. Detta är en betydande förändring jämfört med tidigare åsikter, där mer än hälften av cheferna trodde att deras företag skulle dra nytta av att flytta resurser från anställda till artificiell intelligens.

Det är dock viktigt att notera att trots dessa oroer, visar undersökningen också att AI-verktyg fortsätter att ha en positiv inverkan på produktiviteten. 64% av cheferna anser att AI:s prestanda och produktivitet är lika med eller bättre än de erfarna och experterade chefernas, och potentiellt bättre än några utdata levererade av mänskliga chefer. Detta indikerar att AI-verktyg kan användas för att förbättra arbetsprocesser och produktivitet, snarare än att ersätta mänskliga arbetare.

Dessutom, 66% av cheferna sade att de anser att AI-verktyg kan förbättra arbetstagarnas produktivitet eller effektivitet, medan endast 12% sade att de använder AI i hopp om att minska och spara pengar på arbetarlöner. Detta tyder på att det finns en betydande skillnad i hur cheferna ser på AI:s roll i arbetsplatsen, där en majoritet ser det som ett verktyg för att förbättra produktiviteten snarare än ett sätt att sänka lönerna.

Även om det finns en betydande oro för att AI kan leda till att sänka lönerna visar undersökningen också att AI-verktyg fortsätter att ha en positiv inverkan på produktiviteten och kan användas för att förbättra arbetsprocesser. Det är dock viktigt att fortsätta övervaka och utvärdera hur AI implementeras på arbetsplatser för att säkerställa att det inte leder till oönskade konsekvenser för arbetstagare.