En studie har identifierat en ökande användning av LLMs som ChatGPT i akademisk skrivning

  • Forskare använder alltmer ChatGPT och andra AI-verktyg för att skriva studier, särskilt under trycket att snabbt publicera.
  • Studien identifierade fyra ord – ”realm”, ”intricate”, ”showcasing”, och ”pivotal” – som har ökat i popularitet i akademiska texter sedan ChatGPT introducerades.
  • Mellan januari 2020 och februari 2024 analyserades 950,965 artiklar från arXiv, bioRxiv och Nature’s portföljtidningar för att mäta användningen av LLM-modifierat innehåll över tid.

En studie genomförd av Stanford University har identifierat en ökande användning av stora språkmodeller (LLMs) som ChatGPT i akademisk skrivning. Denna ökning har lett till att vissa ord och uttryck har blivit mer populära i forskningspapper, vilket kan vara ett tecken på att dessa dokument har modifierats eller producerats med hjälp av AI.

Studien genomfördes över en stor mängd vetenskapliga artiklar publicerade mellan januari 2020 och februari 2024 på arXiv, bioRxiv och Nature portfolio tidskrifter. Den använde ett statistiskt ramverk för att mäta förekomsten av LLM-modifierat innehåll över tid. Resultaten visade en stadig ökning av LLM-användning, med den största och snabbaste tillväxten observerad i datavetenskapliga artiklar (upp till 17,5%). Jämfört med detta visade matematikartiklar och artiklar i Nature-portföljen den minsta LLM-modifieringen (upp till 6,3%).

Studien fann också att högre nivåer av LLM-modifiering är förknippade med artiklar vars författare publicerar preprints mer frekvent, artiklar inom mer trängselpåverkade forskningsområden och kortare artiklar. Detta tyder på att LLMs används brett inom vetenskaplig skrivning.

Denna upptäckt är viktig eftersom den kan påverka vår förståelse för forskningens integritet och kvalitet. Det är viktigt att forskare är medvetna om att användning av AI i forskningspapper kan påverka hur deras arbete tolkas och bedöms av andra forskare och i vetenskapliga samfund. Det är också viktigt för redaktörer och peer-reviewers att vara medvetna om dessa trender för att kunna bedöma forskningens kvalitet och originalitet mer noggrant.

https://arxiv.org/abs/2404.01268

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *