En seende AI-app nu på Android är en game changer för synskadade

Seeing AI är en app som använder sig av artificiell intelligens för att hjälpa människor med synnedsättningar att uppfatta världen runt omkring dem. Appen har nyligen expanderats till Android och finns tillgänglig på Google Play Store, vilket är en stor fördel för den blinda och synskadade gemenskapen.

Här är en översikt över några av dess funktioner och fördelar:

  • Textigenkänning: Appen kan läsa upp texten från pappersdokument eller skrivna ord när användaren pekar kameran mot dem.
  • Dokumentigenkänning: Genom att skanna ett helt dokument kan användaren få det uppläst för sig.
  • Streckkodsläsare: Identifierar och läser information om produkter baserat på streckkodsläsning.
  • Beskrivning av omgivande miljö: Användaren kan ta en bild av sin omgivning och få en beskrivning av vad bilden visar.
  • Människogenkänning: Appen kan också skanna och beskriva människor som fångas av kameran.

Tekniken bakom appen

Seeing AI använder avancerad maskininlärning och datorseendeteknik för att analysera bilder som fångats av användarens kamera och genererar naturliga språkliga beskrivningar. Användaren kan också anpassa appens inställningar för att passa deras preferenser, till exempel att välja rösten, hastigheten och volymen på uppläsningen.

Vem kan dra nytta av appen?

Appen är utformad för att hjälpa personer som är blinda eller har nedsatt syn, men den kan också vara till nytta för alla som vill förbättra sin visuella uppfattning. Dess tillgänglighet på Android-plattformen gör den än mer tillgänglig för en bredare användargrupp.

Slutligen, Seeing AI är ett fantastiskt exempel på hur artificiell intelligens kan förbättra livet för personer med funktionsnedsättningar och främja tillgänglighet och inkludering. Genom att använda appen kan användarna uppleva en ökad självständighet och förbättrad kvalitet på sin visuella upplevelse.

https://www.microsoft.com/en-us/garage/wall-of-fame/seeing-ai/

Android app

IOS app

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *