Demonstrationer visar Figur 01 robotens förmåga att hjälpa till med vardagliga uppgifter

Figure-robotforetag

Figure 01 har introducerats som en markant utveckling inom området för humanoida robotar vilket demonstrerar dess förmåga att effektivt assistera med vardagliga uppgifter. Denna utveckling betraktas som ett betydande steg framåt inom AI-teknologi, Figure är ett AI-robotföretag som har utvecklat en humanoid robot.

Avancerade funktioner och kapaciteter

igure har presenterat en ny röstfunktion för sin Figure 01-serie genom att integrera ChatGPT och OpenAI:s text-till-tal-modell.

Figure 01 kan identifiera objekt inom sitt synfält, erbjuda en äpple till en person som begär mat baserat på logisk slutledning, och utför uppgifter såsom att lagra disk och kasta sopor. Dessa aktiviteter backas upp av robotens förmåga att artikulera sina tankar i en naturlig röst, vilket understryker den avancerade nivån av dess inlärda beteenden.

Samarbete och Innovation

OpenAI och Figures samarbete utnyttjar robotens ombord kameror för att foder visuell data till en stor vision-språkmodell. Denna modell behandlar konversationshistoriken för att generera lämpliga muntliga svar och avgöra de mest lämpliga inlärda beteendena för att utföra kommandon. Dessa beteenden drivs av neurala nätverk visuomotor transformer policies, vilket visar en sofistikerad integration av AI och robotik.

OenAI har också investerat i 1X robot startupet.

figue ai- robotar

Framtidens potential

Figure 01:s bredd av tillämpningar sträcker sig över kritiska sektorer som tillverkning, logistik, lagring, och detaljhandel. I dessa områden är roboten inriktad på att hantera några av de mest akuta utmaningarna, inklusive arbetskraftsbrister och behovet av effektivitetsförbättringar. Genom att utföra uppgifter som är arbetsintensiva, farliga eller oönskade, kan Figure 01 omdefiniera arbetsplatsdynamik, förbättra produktivitet samtidigt som säkerhet och operativ excellens säkerställs.