Dataläcka: Midjourneys obehöriga användning av 16 000+ konstnärers verk ger upphov till juridiska och etiska…

Midjourney, tillsammans med andra AI-plattformar som Stable Diffusion, har hamnat i juridiskt och etiskt blåsväder på grund av obehörig användning av konstnärers verk. En trio av konstnärer har stämt företagen för att ha tränat sina AI-verktyg på fem miljarder bilder som slumpmässigt hämtats från webben utan konstnärernas samtycke. Detta har orsakat stor debatt om etik och upphovsrätt inom konstgemenskapen.

En klassåtgärd har inlämnats mot Stability AI och Midjourney där det påstås att programmet direkt kränker konstnärers upphovsrätt. Det påstås även att Stability AI och Midjourney använder sig av databaser som innehåller skyddade verk utan konstnärernas tillstånd, vilket möjliggjorde utbildning av deras AI på ett sätt som kan anses vara oetiskt och potentiellt olagligt. En federal domare har dock avvisat delar av stämningsansökan, vilket tycks skapa mer osäkerhet kring framtiden för sådana fall.

Denna obehöriga användning leder inte bara till juridiska komplikationer utan väcker även etiska frågor om AI-programmens konsekvenser för kreativa yrken och konstnärers arbete. Det finns farhågor att detta kan minska värdet på konstnärers arbete och påverka deras yrkesmöjligheter. Kelly McKernan, en av de drabbade konstnärerna, har uttryckt sin frustration och oro över att hennes arbete används utan tillstånd för att träna en AI-modell.

https://www.theartnewspaper.com/2024/01/04/leaked-names-of-16000-artists-used-to-train-midjourney-ai

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *