Claude-Investor en experimentell investeringsanalysagent som använder Claude 3

claude-invest AI investeringsanalysverktyg

Claude-Investor är ett AI-drivet investeringsanalysverktyg utformat för att hjälpa användare att utföra omfattande analyser av aktier inom en specificerad bransch. Det utnyttjar Anthropics Claude 3 AI för att samla in finansiell data, nyhetsartiklar och analytikerbetyg för företag, utföra sentimentanalyser på nyhetsartiklar och generera jämförande analyser för att rangordna företag baserat på deras investeringspotential. Verktyget är öppen källkod och syftar till att utbilda användare om investeringspotentialen hos stora företag genom att ge detaljerade resonemang för varje beslut som fattas under analysprocessen.

För att använda Claude-Investor

Du behöveren Anthropic API-nyckel för att komma åt Claude AI-modellen.

Processen innebär att öppna claude_investor.ipynb anteckningsbok i Google Colab eller Jupyter Notebook, som ersätter platshållaren för
ANTHROPIC_API_KEY med din faktiska API-nyckel och köra anteckningsbokens celler sekventiellt. 
Detta kommer att exekvera koden och producera en detaljerad rapport om investeringsanalysen.

Det är viktigt att notera att Claude-Investor inte bör betraktas som finansiell rådgivning eller en ersättning för professionell investeringsrådgivning. Verktygets noggrannhet beror på underliggande finans- och marknadsdata, och det förbättras kontinuerligt. Användare uppmuntras att göra grundlig forskning och rådgöra med en kvalificerad finansiell rådgivare innan de fattar några investeringsbeslut.

github.com – gpt-investor