ChatGPT överträffar läkare som svarar på patientfrågor

Även om AI inte kan ersätta kliniker, kan AI skapa korrekta, empatiska svar.

I en artikel på ”Psychology Today” beskrivs en studie som visar hur ChatGPT, en generativ AI-modell, visade sig ge högkvalitativa och empatiska svar på patientfrågor. Forskningen visade att ChatGPT överträffade läkares svar i både kvalitet och empati. Undersökningen jämförde svar från läkare på patientfrågor med svar från ChatGPT och fann att hälso- och sjukvårdspersonalen föredrog ChatGPT:s svar i 79% av fallen. Dessutom bedömdes ChatGPT:s svar ha högre kvalitet och större empati jämfört med läkares svar.

Studien visade att ChatGPT kan vara en värdefull resurs för att tillhandahålla högkvalitativa svar och empatiskt stöd till patienter. Forskarna föreslog att användningen av AI-assistenter som ChatGPT kan hjälpa till att utforma svar på patientfrågor och därigenom avlasta hälso- och sjukvårdspersonalen. Det här kan leda till förbättrad patientvård och minska belastningen på klinisk personal.

Psychology Today

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *