Brave installerar Mistrals Mixtral som standard LLM för generativ AI webbläsare assistant Leo

Webbläsaren Brave har integrerat Mistral AI:s stora språkmodell (Large Language Model, LLM), Mixtral 8x7B, som standardmodell i sin generativa AI-assistent Leo. Detta tillkännagivande markerar en betydande uppgradering av Leo och förstärker Bravas engagemang för integritetsskydd och innovativa AI-funktioner.

Mixtral 8x7B – En kraftfull LLM

Mixtral 8x7B har snabbt vunnit popularitet inom utvecklargemenskapen tack vare dess hastighet och prestanda. Det har visat sig överträffa andra LLMs som OpenAI:s GPT-3.5 och Anthropic’s Claude Instant i olika prestandatests. Dessutom erbjuder Mixtral 8x7B fördelar som förbättrad hantering av stora kontexter och multilingvistisk förståelse, inklusive förmågan att generera kod.

Uppgradering av Leo

Med integreringen av Mixtral 8x7B kommer Brave-användare att märka en signifikant förbättring i kvaliteten på svaren och resultaten från Leo. Användarna har också rätt att byta tillbaka till den tidigare upplevelsen med Llama 2, om de önskar, efter att de når användningsgränserna som gäller för Mixtral.

Att komma igång

Brave Leo är enkelt att komma igång med eftersom det är inbyggt direkt i webbläsaren, så inga extra appar eller tillägg krävs. Med Leo kan användarna få smidig tillgång till AI-upplevelser via adressfältet i webbläsaren eller som ett sidobalkssamtal bredvid vilken webbsida som helst.

  • ⚙️ Mixtral 8x7B är en kraftfull Large Language Model känd för sin hastighet, prestanda och flerspråkiga förståelse, som erbjuder fördelar som förbättrad hantering av stora sammanhang och förmågan att generera kod.
  • 🔄 Integrationen av Mixtral 8x7B i Braves AI-assistent Leo kommer att resultera i en betydande förbättring av kvaliteten på svar och resultat för användare, med möjlighet att byta tillbaka till den tidigare Llama 2-upplevelsen om så önskas.
  • 🌐 Brave Leo är lättillgänglig direkt i webbläsaren, vilket ger användarna smidig tillgång till AI-upplevelser via adressfältet eller som en sidofältskonversation vid sidan av vilken webbsida som helst.
  • 🚀 Integreringen av avancerade språkmodeller som Mixtral 8x7B i verktyg som Leo innebär en växande användning av generativa AI-funktioner av webbläsare, vilket potentiellt förändrar användarinteraktioner med webbinnehåll och internetsökning.

Denna uppgradering är ett av många exempel på hur webbläsare börjar adoptera generativa AI-funktioner alltmer frekvent. Verktyg som Leo och integrationen av avancerade språkmodeller som Mixtral 8x7B kan potentiellt förändra hur användare interagerar med webbinnehåll och sökning på internet.

https://brave.com/leo-mixtral

brave-installs-mistrals-mixtral-as-default-llm-for-generative-ai-browser-assistant-leo

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *