Åsikt: ChatGPT och kunskapens framtid

Kontroversen som genererats av Sam Altmans utträde, nära återkomst och sedan triumferande hemkomst som VD för Open AI har explicitat många trådar som hittills varit implicita eller outtalade.

source

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *