artificialanalysis.ai benchmark och jämförelse av LLM AI-modeller och API-värdleverantörer

artificialAnalysis.ai jämförs olika AI-modeller och hostingtjänster för att hjälpa användare att välja den bästa modellen och leverantören för deras användningsfall. Modellernas kvalitet, hastighet och pris jämförs, och det framgår att det finns en avvägning mellan modellkvalitet och genomströmning, där modeller med högre kvalitet oftast har lägre genomströmning.

GPT-4 från OpenAI framstår som den ledande modellen när det gäller kvalitet, men andra modeller som Gemini Pro och Mixtral 8x7B når upp till GPT-3.5-prestanda i vissa mätningar. När det gäller hostingtjänster erbjuder mindre och nyare leverantörer hög genomströmning till konkurrenskraftiga priser. Priserna för input- och output-tokens varierar mellan olika leverantörer, och förhållandet mellan dessa priser kan påverka de totala kostnaderna avsevärt.

ArtificialAnalysis stöder hosting-leverantörer som OpenAI, Microsoft Azure, Google, Amazon och andra. Platsen för testning av deployment varierar beroende på modell och leverantör.

https://artificialanalysis.ai

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *