Apple utvecklar och testar Ask AI-verktyg

apple AI

Apple har i hemlighet utvecklat ett AI-verktyg som de kallar för ”Ask”. Verktyget just nu används i en begränsad utsträckning av Apples supportpersonal för att förbättra och effektivisera kundtjänsten. ”Ask” är en AI-assistent i stil med ChatGPT som hjälper rådgivare att finna svar på kundfrågor genom att söka i Apples interna kunskapsdatabas.

Hur fungerar Apple Ask?

Apple Ask tillåter rådgivare att antingen klistra in eller omformulera en supportfråga, varefter AI:n genererar ett svar baserat på information från Apples interna databaser. Dessutom kan rådgivarna betygsätta svaren som ”hjälpsamma” eller ”ej hjälpsamma” och har möjlighet att ställa upp till fem uppföljningsfrågor för att ytterligare förtydliga situationen.

Ask har utformats för att undvika de ”hallucinationer” som ibland kan uppstå hos generativa språkmodeller, där chatbotar kan skapa påhittade svar med hög säkerhet. Genom att verktyget endast utbildas på information från Apples interna databas och med ytterligare kontroller, säkerställs att svaren är ”faktabaserade, spårbara och användbara”.

Apple har för avsikt att rulla ut Ask till fler supportanvändare efter denna testfas. Verktyget är en del av Apples ambitiösa AI-strategi, där man siktar mot att uppgradera Siri med ChatGPT-liknande kapacitet i iOS 18. Apples AI-planer omfattar också att använda generativ AI för funktioner som textinstruktioner för fotoredigering och att använda en enda bild tillsammans med textinstruktioner för att skapa animerad video.

Apples satsning på Ask kommer i en tid då generativa AI-teknologier, som OpenAI’s ChatGPT, växer i popularitet tack vare deras förmåga att efterlikna mänskliga svar på text- och röstprompter. ”Ask” speglar Apples ambition att integrera generativ AI över hela linjen i sina tjänster och produkter för att förbättra kundupplevelsen.

9to5mac.com