Apple söker partnerskap med Google om att integrera Google Gemini AI i iPhones

smartphone-AI-software

Apple är i aktiva diskussioner med Google för att etablera ett partnerskap som skulle möjliggöra integrationen av Googles generativa AI känd som Gemini i Apples iPhones. Detta steg är en del av Apples strävan att införa nya AI-drivna funktioner i den kommande iOS 18-uppdateringen.

Varför partnerskap?

Apple har arbetat internt med att utveckla sin egen AI-teknologi, inklusive ett stort språkmodellramverk med kodnamnet ”Ajax” och en AI-rival betecknad ”Apple GPT”. Trots dessa insatser och betydande investeringar i AI-forskning, bedöms Apples nuvarande teknologi inte vara lika avancerad som Googles erbjudanden. Därför ser Apple ett partnerskap med Google, som redan har en robust hårdvaruinfrastruktur och beräkningskapacitet, som det mest fördelaktiga alternativet för att förbättra sina produkter.

Google Gemini

Integrationen av Gemini AI i iPhones kan introducera nya molnbaserade AI-drivna funktioner såsom bildskapande eller essäskrivning utifrån enkla uppmaningar. Detta partnerskap kan också förbättra Apples röstassistent Siri, vilket har kritiserats för att inte leva upp till konkurrenternas nyare AI-assistenter i förståelse och respons på komplexa frågor.

Ett eventuellt samarbete bygger vidare på de företagens redan befintliga partnerskap inom sökområdet, där Google betalar Apple miljardbelopp årligen för att deras sökmotor ska vara standardalternativet i Safari-webbläsaren på iPhone och andra enheter. Dock rapporteras det att ett potentiellt AI-partnerskap mellan Apple och Google sannolikt kommer att dra till sig regulatorisk granskning, särskilt gällande bolagens nuvarande sökavtal som redan är föremål för en rättslig prövning.