Anthropics Claude AI interagerar nu autonomt med externa data och verktyg

Anthropics Tool Use
  • Verktygsanvändning: Claude kan nu interagera med externa verktyg och API:er, vilket möjliggör dynamiska och mer exakta svar.
  • Tillgänglighet: Funktionen finns tillgänglig för hela Claude 3-modellfamiljen via Anthropic Messages API, Amazon Bedrock och Google Cloud’s Vertex AI.
  • Komma igång: Utvecklare kan börja använda verktygsanvändning idag genom att utforska dokumentation, tutorials och cookbooks om verktygsanvändning.

Anthropics Claude AI har nyligen implementerat en revolutionerande funktion kallad Tool Use, vilket gör det möjligt för Claude att autonomt interagera med externa data och verktyg. Denna nya funktion förändrar automatiseringen av uppgifter genom att möjliggöra anslutning till externa verktyg och datakällor för att förbättra prestandan och effektiviteten hos AI-agenten Claude 12. Genom att använda strukturerade utdata är Claude nu kapabel att kommunicera med externa system och utföra olika uppgifter som dataformatering, dataextrahering och datakonvertering.

Dessutom har Anthropics lanserat en ny kapacitet kallad Tool Use Capability för Claude 3, vilket ytterligare förbättrar AI:ns interaktion med externa verktyg och datakällor för att hantera mer avancerade och komplexa uppgifter. Denna förmåga stärker Claude 3-modellernas kapacitet att interagera med externa verktyg för att effektivt hantera data och utföra olika uppgifter på ett intelligent sätt.

Slutligen har Anthropics integrerat Tool Use i Anthropic Messages API för att ge Claude möjlighet att samverka med externa verktyg och datakällor genom strukturerade utdata, vilket ökar AI:ns förmåga att autonomt hantera olika uppgifter glest relaterade till externt genererad data.

Genom dessa innovationer stärker Anthropics Claude AI:s förmåga att interagera autonomt med externa data och verktyg, vilket leder till effektivare och mer sofistikerade AI-funktioner.

https://www.anthropic.com/news/tool-use-ga

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *