AI-verktyg resulterar i fler falskt positiva fynd på lungröntgen jämfört med radiologer

Radiologer hade en lägre andel falska positiva resultat när de upptäckte luftrumssjukdomar, pneumothorax och pleurautgjutning på lungröntgen jämfört med artificiell intelligens, enligt resultat publicerade i Radiology. "Vår studie fann att radiologer generellt sett överträffade AI-verktygen," Louis Lind Plesner, MD, bosatt radiolog och doktorand vid avdelningen för radiologi vid

source

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *