AI upptäcker cancer och immunterapi biomarkör

AI maskininlärning förutsäger genuttryck för precision onkologi.

Artificiell intelligens (AI) har tagit signifikanta kliv framåt när det gäller cancerdiagnostik och identifiering av biomarkörer för immunterapi. Cami Rosso skriver i sin artikel på Psychology Today om en verktyg som kallas iStar, vilken kan identifiera tumörer och olika typer av cancer som annars kan vara svåra för kliniker att upptäcka.

Förutsäger genuttryck för precision i onkologi

Den AI-baserade verktyget iStar ((Inferring Super-Resolution Tissue Architecture) används för att förutsäga genuttryck, vilket är en central del av precisionen inom onkologin. Tack vare AI:s förmåga att lära sig och förutsäga kan verktyget bli ett kraftfullt stöd i cancerbehandlingen.

Tidig upptäckt och behandlingspotential

AI har också visat sig vara användbart för tidig detektering av cancer. Enligt forskning har molekylära algoritmer utvecklats för att bekräfta maligna celltumörer baserat på deras spektrum. Detta innebär att AI har potential att tidigt upptäcka cancer, vilket kan vara avgörande för patientens behandlingsutfall och prognos.

AI:s roll i specialiserad medicin

Vidare har AI:s roll i specialiserad medicin som rör cancerbehandling vuxit sig allt mer betydande. Dess applikationer sträcker sig från förbättrad cancerbildning och screening till behandling och läkemedelsutveckling inom fältet.

Det här är bara några exempel på hur AI kan ha en betydande inverkan på framtiden för cancerdiagnostik och terapier. Genom att kombinera avancerade AI-tekniker med den medicinska vetenskapen, är det möjligt att förbättra precisionen i cancerbehandlingar och öka chanserna för framgångsrika utfall för patienterna.

sciencedaily iStar

technologynetworks

psychologytoday

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *