AI Sweden släpper GPT-modell GPT-SW3

https://huggingface.co/AI-Sweden-Models

https://www.ai.se/sv/projekt/gpt-sw3

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *