AI nytt ämne på gymnasie redan i höst

Det är spännande att höra att artificiell intelligens (AI) kommer att bli ett nytt ämne på gymnasiet redan i höst.

Skolverket har nyligen beslutat att AI-undervisning ska erbjudas elever på gymnasieskolor och komvux från hösten 2024. Detta innebär att elever får möjlighet att lära sig om AI och dess tillämpningar i samhället redan under sin gymnasietid.

Detta beslut är en del av en övergripande satsning för att förbereda dagens studenter på den snabbt växande och teknikdrivna världen. Genom att lära sig om AI får eleverna en grundläggande förståelse för tekniken och dess potential.

Det finns olika händelser och förslag som har lett fram till detta beslut. Regeringen och Skolverket har föreslagit att gymnasieskolan bör undervisa AI från hösten 2024 och planen är att det ska ske genom två kurser. Flera utbildningsanordnare och skolor har redan börjat planera för implementeringen av det nya ämnet, vilket visar på en positiv inställning till detta initiativ.

Det är även intressant att notera att det finns en debatt kring införandet av AI som ett separat ämne på gymnasiet. Vissa organisationer har avrått från att införa AI som ett eget ämne och istället förespråkat att det integreras i befintliga ämnen.

https://www.vilarare.se/nyheter/digitala-verktyg/ai-nytt-amne-pa-gymnasiet–redan-i-host

https://ideburenskola.se/2023/11/15/isr-avstyrker-ai-som-enskilt-amne

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *