AI-lobbying ökar med 185 % som kräver en ökning av regleringen

AI-relaterad lobbying har verkligen nått nya höjder under 2023, vilket innebär en betydande ökning i antal organisationer som deltar i denna praxis. Med mer än 450 organisationer som nu är aktiva inom lobbying kring artificiell intelligens, indikerar detta en kraftig ökning med 185 % jämfört med året innan

Denna anmärkningsvärda tillväxt kan delvis förklaras genom den växande insikten om artificiell intelligens teknologins transformativa potential och det ökande behovet av en balanserad regulatorisk strategi. Detta är inte bara en fråga om att påverka omedelbara politiska beslut det är också en djupare inblandning med bredare samhälleliga konsekvenser av AI inklusive etiska överväganden, integritetsfrågor och inverkan på arbetsmarknaden.

Lobbyingverksamheten för AI under 2023 har omfattat ett brett spektrum från stora teknikföretag och AI-startups till läkemedel, försäkringar, finans, akademi, telekommunikation och mer. Även nya deltagare som TikTok:s moderbolag ByteDance, Tesla och Nvidia har kommit in i lobbying scenen för att forma den framväxande regulatoriska miljön i syfte att skydda sina intressen och innovationspotential.

Framtiden för AI-regleringen fortsätter att växa fram, och insikter och positioner som artikuleras genom denna lobbyverksamhet kommer utan tvekan att spela en avgörande roll i att informera och forma framtiden för AI-reglering.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *