AI-innovationspaket lanserat av Europeiska kommissionen för att stödja nystartade företag och små och medelstora företag

Europeiska kommissionen har nyligen lanserat ett AI-innovationspaket specifikt utformat för att stödja europeiska startups och små och medelstora företag (SME:er) i utvecklingen av pålitlig artificiell intelligens (AI) som följer EU:s värderingar och regelverk.

Om AI-innovationspaketet

Denna satsning kommer i kölvattnet av den politiska överenskommelsen som nåddes i december 2023 om EU:s AI-lagstiftning, vilket är världens första omfattande lag om artificiell intelligens. Lagstiftningen syftar till att stödja utvecklingen, implementeringen och användningen av pålitlig AI inom EU.

Under sitt 2023 State of the Union-tal tillkännagav kommissionens ordförande von der Leyen ett nytt initiativ att göra Europas superdatorer tillgängliga för innovativa europeiska AI-startups för att träna deras pålitliga AI-modeller. Som ett första steg lanserade kommissionen i november 2023 ”Large AI Grand Challenge”, en tävling som ger AI-startups ekonomiskt stöd och tillgång till superdatorer. Det nuvarande paketet förverkligar detta åtagande genom en rad olika åtgärder för att stödja AI-startups och innovation, däribland ett förslag om att ge förstahands tillgång till superdatorer för AI-startups och det bredare innovationsgemenskapen.

Margrethe Vestager, vice kommissionsordförande för en Digital Tidsålder i Europa, har uttryckt att mycket datorkraft behövs för att utveckla AI, och att Europeiska kommissionen vill ge företag och startups privilegierad tillgång till det europeiska nätverket av superdatorer. Europeiska kommissionen är engagerad i att främja AI-innovation och bygga upp ett gynnsamt AI-ekosystem i Europa.

Thierry Breton, kommissionsledamoten för den inre marknaden, har meddelat att kommissionen lanserar ”AI Factories”, vilka kommer att sammanföra råmaterialet för AI: datorkraft, data, algoritmer och talang. Dessa ”fabriker” kommer att tjäna som ”one-stop shops” för Europas AI-startups, vilket möjliggör utvecklingen av de mest avancerade AI-modellerna och industriapplikationerna. Målsättningen är att göra Europa till den bästa platsen i världen för pålitlig AI.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *