AI-driven cyberbrottslighet kommer att explodera 2024

Enligt CrowdStrike Chief Security Officer Shawn Henry kommer det nya året med nya cyberhot som drivs av artificiell intelligens. Henry framhåller att AI har gett otroliga möjligheter till genomsnittspersoner att övervinna olika säkerhetsfunktioner och få tillgång till företagsnätverk.

Specifikt nämns användningen av AI för att sprida desinformation online genom sofistikerade deepfakes av video, ljud och text. Eftersom 2024 är ett valår för flera länder, identifierar Henry att demokratin i sig är hotad av cyberbrottslingar som utnyttjar politiskt kaos.

Den överdrivna användningen av AI för att skapa desinformation och missledande information pekar på en växande oro för målmedvetna attacker på demokratiska institutioner och valsystem.

Det är också viktigt att notera de globala insatserna för att reglera och bekämpa missbruket av generativ AI, samt att teknologiföretag som Microsoft och Meta har infört nya policys för att motverka AI-driven politisk desinformation.

Pope Francis har också adresserat artificiell intelligens och pekat på vikten av att hantera dess snabba förändringar för att bevara mänskliga rättigheter och respektera institutioner och lagar. Det finns en tydlig trend mot ökad medvetenhet om de potentiella farorna med AI-drivet cybercrime och behovet av att skydda samhällen mot dess påverkan.

One comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *