AI-chatbotar kan potentiellt utmana mänskliga nutritionister

 

Den senaste forskningen tyder på att AI-chatbotar har potentialen att konkurrera med mänskliga nutritionister när det gäller att ge kostrelaterad information. En studie, med Dr. Susan Jung Su Chang från Taipei Medical University som medförfattare, analyserade prestandan hos ChatGPT 3.5 och ChatGPT 4. Man fokuserade på deras förmåga att uppskatta energi, kolhydrater och fettinnehåll i olika livsmedel.

AI jämfört med mänskliga nutritionister

Forskarna jämförde chatbotarnas uppskattningar med professionella nutritionisters och fann inga väsentliga skillnader. Undantaget var proteinuppskattningar där AI hade en tendens att överuppskatta. Studien publicerades i JAMA Network och använde en omfattande fråga för att extrahera svar från ChatGPT för åtta menyer med 222 livsmedel.

Förbättring av AI:n

Dr. Chang betonar vikten av korrekt frågeutformning och kommunikationsstil för att säkerställa korrekt information från AI-chatbotar. Hon rekommenderar att man skapar unika chattrumsmiljöer anpassade för olika uppgifter för att förbättra AI:s noggrannhet.

Kompletterande roll för AI

Studien betonar att AI inte tänker ersätta mänskliga nutritionister utan snarare fungera som ett komplement. Fördelarna med ett sådant samarbete inkluderar ökad tillgänglighet till nutritionella råd och en möjlighet att främja en friskare samhälle.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *