AI-avatarer kommer snart att delta i dina arbetsmöten

Tänk er att skicka en digital klon av er själva till nästa tråkiga arbetsmöte medan ni själva tar en välbehövd tupplur eller smyger iväg på en hemlig chokladpaus. Otters VD Sam Liang är tydligen på väg att göra våra lataste drömmar till verklighet! Snart kan vi alla ha en AI-avatar som nickar förstående och mumlar ”intressant poäng” på möten, medan vi i verkligheten kanske är ute och går med hunden. Det låter ju som en vinst för alla medarbetarna blir lyckligare (och mer välrundade tack vare all extra fika), och företagen blir mer lönsamma. Bara hoppas att dessa avatarer inte börjar skvallra om vem som egentligen gjorde allt jobb på senaste projektet.

Dessa avatarer tränas för att härma beteenden och samtalsstilar hos specifika individer baserat på inspelade mötesanteckningar och röstdata. Genom att använda avatarer i möten kan medarbetare frigöra tid och koncentrera sig på mer kreativa och strategiska uppgifter, vilket potentiellt kan leda till ökad lönsamhet för företag.

Otter AI

Otter AI är en transkriberingsapp som använder artificiell intelligens för att konvertera tal till text i realtid. Appen kan vara användbar för att transkribera möten, intervjuer, föreläsningar och andra talade sammanhang. Den kan också generera sökbara transkriptioner och automatiska sammanfattningar av inspelade samtal. Otter AI erbjuder olika funktioner för att underlätta transkriberingsprocessen och kan vara till nytta för personer som behöver dokumentera och organisera talad information.

Ökad närvaro och flexibilitet

Med AI-avatarer kan medarbetare representeras i virtuella mötesrum även när de inte fysiskt kan närvara, som under en semester eller annan frånvaro. Detta ger en flexibilitet som inte tidigare varit möjlig och en möjlighet att ”vara på två platser samtidigt” vilket kan vara särskilt värdefullt i globala företag med team i olika tidszoner.

Sam Liang betonar dock att det finns utmaningar, särskilt när det gäller att infoga emotionell intelligens i AI-avatarerna. Att kunna anpassa sitt sätt att kommunicera och sitt beteende i enlighet med de sociala normerna och etiketten som råder under möten är avgörande för avatarernas framgång i den här rollen.

Det är tydligt att medan AI-avatarerna väcker stor entusiasm för sina möjligheter att öka produktiviteten och effektiviteten, så finns det en hel del arbete och utveckling kvar innan de kan tas i bruk fullt ut. Men, på vägen mot denna framtid kan vi förvänta oss att se prototyper och initiala implementeringar som gradvis förbättras och som med tiden kommer att bli en viktig del av våra arbetsmöten.

Som arbetsgivare och anställda är det viktigt att hålla sig informerad om dessa teknologiska framsteg för att kunna anpassa organisationen och arbetsprocesserna i takt med att AI blir alltmer integrerat i arbetslivet.