Google DeepMind arbetar med en AMIE AI-modell som hjälper till att diagnostisera patienter

AMIE förkortat Articulate Medical Intelligence Explorer är en innovativ AI-modell framtagen av forskare på Google Research och Google DeepMind. Denna modell har skapats för att fungera som en AI-assistent med specifik inriktning mot medicinska diagnoser. Det är en konversationell medicinsk AI som är optimerad för diagnostiska dialoger och har formats genom en kombination av verkliga och simulerade medicinska samtal. Forskarna har utvecklat AMIE med hjälp av olika strategier för medicinsk resonemang, frågebesvarande och sammanfattning i en simulerad dialogmiljö. Denna process har bidragit till AMIE:s förmåga att hantera olika medicinska kontexter och specialiteter.

Modellen använder en kedja av resonemang för att successivt finslipa sina svar baserat på den aktuella konversationen och för att ge ett korrekt och välgrundat svar till patienten under varje tur i dialogen . Ett unikt inslag i utvecklingsprocessen har varit självlärande slingor där AMIE både har agerat samtalspartner i simulerade konversationer och kritiker av dessa samtal för att förbättra sitt beteende.

Genom blindtester där simulerade patienter interagerat med AMIE eller primärvårdsläkare via ett textgränssnitt, har AMIE bedömts som överlägsen jämfört med primärvårdsläkarna i flertalet bedömningsdimensioner, både ur specialistläkarnas och de simulerade patienternas perspektiv.

Det är viktigt att poängtera att AMIE fortfarande är i ett experimentellt stadium och att Google-teamet har för avsikt att fortsätta förbättra systemets kapaciteter i mer realistiska verkliga förhållanden.

blog.research.google

medscape.com

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *