AI är alldeles för dyrt för att ersätta människor i de flesta jobb, visar MIT-studien

En studie från Massachusetts Institute of Technology (MIT) har visat att artificiell intelligens (AI) för närvarande är för kostsam för att kunna ersätta människor i de flesta jobb på ett kostnadseffektivt sätt. Forskningen betonar att bara 23% av arbetsuppgifterna som kräver datorseende – exempelvis de som utförs av lärare och fastighetstaxerare – skulle vara ekonomiskt försvarbara att automatisera med AI-teknik i nuläget. Detta beror på de höga initiala kostnaderna för installation och drift av AI-baserade visuella igenkänningssystem.

Dessutom har forskarna vid MIT modellerat kostnaderna för att automatisera olika arbetsuppgifter i USA, särskilt fokuserat på de som använder datorseende. Resultatet visade att endast en liten procent av dessa arbetsuppgifter idag kan automatiseras på ett kostnadseffektivt sätt. De antyder dock att denna siffra kan stiga till 40% fram till år 2030 om kostnaderna för data faller och noggrannheten förbättras.

Studien understryker även att AI-tekniken, särskilt inom områdena detaljhandel, transport och sjukvård, kan bli mer kostnadseffektiv över tid tack vare AI-tjänster som erbjuds på abonnemangsbasis, vilket skulle kunna öka skalan på användningen.

Rädslan för att AI skulle börja ”stjäla jobb” har varit ett återkommande tema under teknologins snabba framsteg. När nyheter om AI-teknologins utveckling, som OpenAI:s ChatGPT och andra generativa verktyg, visar på potentiella användningsområden, accelererar teknikföretag över hela världen sina utvecklingsplaner.

En annan viktig aspekt av studien är att AI:s påverkan på jobb troligtvis kommer att vara mer gradvis än plötslig. Medan AI kan förbättras till en punkt där den ekonomiska balansen skulle kunna tippa till dess fördel, visar den nuvarande forskningen att vi för närvarande inte behöver vara rädda för massarbetslöshet på grund av AI.

csail.mit.edu

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *