40 000 ljudböcker AI-berättade översvämmar Audible och skapar en klyfta mellan författare och lyssnare

  • 40 000 ljudböcker AI-berättade översvämmar Audible Audible, en populär ljudbokstjänst, har översvämmats av 40 000 AI-genererade ljudböcker. Detta har skapat en klyfta mellan författare och lyssnare, då AI-genererade ljudböcker ofta är av lägre kvalitet och kan undergräva författarnas inkomster.
  • AI-genererade ljudböcker kan undergräva författarnas inkomster AI-genererade ljudböcker kan säljas till lägre priser än traditionella ljudböcker, vilket kan leda till att författare får mindre betalt för sitt arbete. Detta kan i sin tur leda till att färre författare har råd att skriva böcker, vilket kan påverka kvaliteten på litteraturen.

Med den snabba tillväxten av 40 000 AI-berättade ljudböcker på plattformar som Audible, har en debatt uppstått som delar åsikterna mellan författare och lyssnare. Vissa författare välkomnar möjligheten att skapa AI-genererade ”virtuella röster” för sina böcker, medan andra ser det som en potentiell utmaning för den traditionella berättarbranschen. Enligt en artikel på Bloomberg, har en test av AI-röster på Audible mötts av blandade reaktioner från användare, där vissa finner dem tillräckligt bra medan andra är mer skeptiska.

AI-genererade ljudböcker kan undergräva författarnas inkomster AI-genererade ljudböcker kan säljas till lägre priser än traditionella ljudböcker, vilket kan leda till att författare får mindre betalt för sitt arbete. Detta kan i sin tur leda till att färre författare har råd att skriva böcker, vilket kan påverka kvaliteten på litteraturen.

AI-genererade ljudböcker kan vara av lägre kvalitet AI-genererade ljudböcker kan ibland vara av lägre kvalitet än traditionella ljudböcker, då AI-systemen inte alltid kan fånga nyanserna i mänskligt tal. Detta kan leda till att lyssnarna får en sämre upplevelse.

Argument för användningen av AI för att berätta ljudböcker:

Enligt en artikel från SvD förespråkar vissa företag, såsom Nextory, användningen av AI för att skydda författarnas verk mot otillåten användning och rättighetsintrång. Dessutom påpekar en studie publicerad av Stockholms universitet att AI-tekniken kan bidra till kulturella och pedagogiska fördelar inom området.

  • Ökad tillgänglighet: AI kan skapa ljudböcker som är tillgängliga för personer som inte kan läsa eller som har dyslexi.
  • Ökad interaktion: AI kan skapa interaktiva ljudböcker som ger lyssnarna en mer engagerande upplevelse.
  • Ökad tillfredsställelse: AI kan skapa ljudböcker som är mer tillfredsställande för lyssnarna.

Argument emot användningen av AI för att berätta ljudböcker:

Motståndare till AI-användning inom ljudboksnarration betonar vikten av att bevara mänsklig kreativitet och kvalitet. Advokater som Kathrine Bergström framhåller att det finns argument emot att tillåta AI att ersätta mänskliga upphovspersoner. Vidare har Alice Berggren uttryckt att utvecklingen av trovärdiga artificiella röster för ljudböcker fortfarande kräver mänsklig insats.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *