1min.ai

1minAI är en mångsidig AI-app som erbjuder olika AI-funktioner genom olika AI-modeller, inklusive OpenAI (ChatGPT, DALLE, Whisper, TTS), StabilityAI (Stable Diffusion), Midjourney, GoogleAI (Gemini, PaLM, VertexAI), Anthropic (ClaudeAI), Cohere, och mer.

Appen erbjuder funktioner som chatt med AI-modeller, generering av bilder, uppskalning av bilder, generering av liknande bilder, redigering av bilder, transkribering av ljud, översättning av ljud, text till tal och mer. Appen erbjuder även olika prisplaner och möjlighet att köpa ytterligare krediter för att använda tjänsterna.

  • 🔥1minAI erbjuder en mängd olika AI-funktioner som drivs av olika AI-modeller.
  • 🔮Appen ger AI-funktioner som chatt med AI, bildgenerering, ljudtranskription, översättning och mer, allt på ett ställe.
  • ▶️Demovideor är tillgängliga för varje funktion, som visar appens funktionalitet.
  • 💡1minAI erbjuder ett rimligt prenumerationspris för att låsa upp alla AI-funktioner, med säker betalning via LemonSqueezy.
  • 🔒Säker betalning med LemonSqueezy och rimliga prenumerationspriser är tillgängliga, utan dolda kostnader någon annanstans.
  • 🪄Rimliga prisalternativ inkluderar GRATIS, PRO, BUSINESS och ENTERPRISE, med ytterligare kreditpaket tillgängliga för köp.
  • 💰Ytterligare kreditpaket finns att köpa, med obegränsad användning och krediter som aldrig förfaller.

https://1min.ai

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *